Οι διεθνείς μεταφορές αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητας της Convoy Trans. Με έναν υπερσύγχρονο στόλο οχημάτων καλύπτουμε την Ευρώπη σε όλο της το εύρος.

Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, κτλ.

Όλα μας τα δρομολόγια είναι συγχρονισμένα και προγραμματισμένα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός χρόνος στη φόρτωση και  εκφόρτωση, μειώνοντας συνολικά το χρόνο μεταφοράς.

Όποιες κι αν είναι οι δικές σας ανάγκες όσον αφορά τον όγκο, το χρόνο παράδοσης και την πολυπλοκότητα των μεταφορών, η Convoy Trans, προσφέρει  λύσεις προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας.