Η εταιρία μας διαθέτει ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με σύστημα ασφάλειας και πυρασφάλειας για την ασφαλή αποθήκευση των εμπορευμάτων.